Kody PKD – co to jest?

Kody PKD co to jest

PKD to Polska Klasyfikacji Działalności. Jest to zbiór działalności, które można założyć i prowadzić w Polsce. Z kolei kody PKD są to już konkretne rodzaje działalności opisane właśnie specjalnymi kodami. Niektóre z tych działalności wymagają dodatkowych pozwoleń na ich prowadzenie. W spisie treści oraz poniżej można znaleźć więcej informacji na temat kodów PKD oraz szukania i sprawdzania ich.

Kody PKD co to jest

Numery PKD

Co to jest kod PKD? Co to jest numer PKD? Czym jest symbol PKD? Wszystkie te nazwy, jak kod, numer czy symbol oznaczają to samo i w języku potocznym stosowane są zamiennie. Oznaczają one konkretny nr PKD, czyli konkretny rodzaj działalności, wymieniony w Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Klasyfikacja PKD

Klasyfikacja PKD jest to spis wszystkich kodów PKD, podzielonych na sekcje. Wszystkie, aktualne kody PKD można znaleźć na rządowej stronie https://www.biznes.gov.pl/pl/tabela-pkd. Kody PKD rozpoczynają się od numeru 01.11.Z, a kończą się na 99.00.Z.

Wyszukiwarka kodów PKD

Na powyższej stronie znajduje się również wyszukiwarka, gdzie można wpisać interesującą nas branżę. Po jej wpisaniu, wyświetli się lista kodów zawierająca wyłącznie kody związane z podaną przez nas frazą.

Sekcje PKD

Polska Klasyfikacji Działalności dzieli się na sekcje PKD. Jest to podział rodzajów działalności ze względu na branże, np.:

 • Sekcja B to Górnictwo i wydobywanie,
 • Sekcja F to Budownictwo,
 • Sekcja P to Edukacja.

Jeżeli chcesz zobaczyć wszystkie sekcje Polskiej Klasyfikacji Działalności przejdź proszę do strony sekcje PKD.

Jak dopisać PKD

Jeżeli chcemy rozszerzyć działalność gospodarczą powinniśmy dopisać odpowiedni kod PKD z dostępnej listy kodów. Robimy to poprzez zgłoszenie zmiany aktualizacji danych we wniosku CEIDG-1.

Jak zmienić PKD

Jeżeli chcemy zmienić PKD to także robimy to poprzez zgłoszenie zmiany aktualizacji danych we wniosku CEIDG-1. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że możemy zmieniać naszą przeważającą działalność, którą zajmuje się firma lub też możemy zmieniać jeden z pozostałych punktów PKD znajdujących się w naszym wpisie do CEIDG.

Gdzie sprawdzić PKD firmy

PKD firmy można sprawdzić na stronie CEIDG, czyli w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Jak sprawdzić PKD firmy

W celu sprawdzenia PKD firmy należy wejść na stronę CEIDG, kliknąć link „Baza przedsiębiorców”, a następnie podać jakiekolwiek dane firmy, którą chcemy znaleźć. Jeżeli więc szukamy np. firm z Krakowa to po wpisaniu „Kraków” w pole „Miejscowość” trzeba kliknąć „Szukaj”.

Gdy wyświetlą się wszystkie firmy z Krakowa to przy firmie nas interesującej klikamy „Szczegóły” i szukamy na stronie:

 • „Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)” oraz,
 • „Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)”.

Jak sprawdzić PKD firmy po NIPie

Jeżeli chcemy sprawdzić PKD firmy po NIPie, należy wejść na stronę CEIDG, kliknąć link „Baza przedsiębiorców”, a następnie w polu „NIP” wpisać lub wkleić NIP firmy, której PKD szukamy.

Gdy już wpiszemy NIP należy kliknąć na dole strony „Szukaj”, aby wyświetliła się konkretna firma zawierająca wpisany przez nas NIP. Następnie klikamy „Szczegóły” i podobnie, jak wcześniej, szukamy na stronie:

 • „Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)” oraz,
 • „Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)”.

Najczęściej wyszukiwane kody PKD według branż

Poniżej przedstawiam listę najczęściej wyszukiwanych kodów PKD w Internecie według branż (zaczynając od tych najczęściej wyszukiwanych):

 • kody pkd fryzjerstwo, fryzjer, salon fryzjerski,
 • kody pkd usługi budowlane, budownictwo, roboty budowlane, remonty,
 • kody pkd kosmetyczki, kosmetyka, usługi kosmetyczne, kosmetyczka, salon kosmetyczny,
 • kody pkd restauracja, gastronomia,
 • kody pkd usługi marketingowe, agencja reklamowa,
 • kody pkd programista, dla programisty, informatyka,
 • kody pkd transport drogowy towarów, transport osobowy, transport międzynarodowy,
 • kody pkd taksówka, taxi,
 • kody pkd sprzątanie,
 • kody pkd fizjoterapia, działalność fizjoterapeutyczna, masaż,
 • kody pkd handel, sprzedaż detaliczna,
 • kody pkd działalność usługowa, doradztwo, usługi,
 • kody pkd sklep internetowy.
 • kody pkd fotografia.
 • kody pkd biuro rachunkowe, usługi księgowe,
 • kody pkd przedszkole, pozaszkolne formy edukacji,
 • kody pkd sklepu spożywczego, sklep spożywczy,
 • kody pkd rolnictwo,
 • kody pkd handel samochodami, sprzedaż samochodów,
 • kody pkd warsztat samochodowy,
 • kody pkd pośrednictwo w sprzedaży,
 • kody pkd instalacje elektryczne, elektryk,
 • kody pkd turystyka, hotele, wynajem,
 • kody pkd fotowoltaika,
 • kody pkd sprzedaż pelletu,
 • kody pkd trener personalny,
 • kody pkd spawanie,
 • kody pkd montaż mebli, produkcja mebli,
 • kody pkd psycholog,
 • kody pkd pozyskiwanie klientów,
 • kody pkd ubezpieczenia,
 • kody pkd zarządzanie nieruchomościami,
 • kody pkd projektowanie wnętrz, architektura,
 • kody pkd organizacja imprez,
 • kody pkd stowarzyszenia, fundacja,
 • kody pkd kwiaciarnia,
 • kody pkd odśnieżanie,
 • kody pkd stomatologia,
 • kody pkd pośrednictwo handlowe,
 • kody pkd rękodzieło artystyczne,
 • kody pkd nauka jazdy,
 • kody pkd geodezja.

Najczęściej wyszukiwane kody PKD po numerze

Poniżej przedstawiam najczęściej wyszukiwane kody PKD w Internecie po numerze kodu, zaczynając od tych najczęściej wyszukiwanych (poniżej oryginalna pisownia kodów z wyszukiwań w Internecie):

 • kod pkd 47.71 z – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • kod pkd 49.39 z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
 • kod pkd 45.20 z – Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 • kod pkd 96.02 z – Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne,
 • kod pkd 85.59 b – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • kod pkd 74.90 z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • kod pkd 70.22 z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 • kod pkd 93.29 z – taki kod nie istnieje, choć jest wyszukiwany w Internecie. Natomiast istnieje kod 93.29 i zawierają się w nim 2 kody:
  1. 93.29.B – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  2. 93.29.A – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
 • kod pkd 55.20 z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
 • kod pkd 47.99 z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
 • kod pkd 56.10 a – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
 • kod pkd 47.91 z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
 • kod pkd 62.01 z – Działalność związana z oprogramowaniem,
 • kod pkd 96.04 z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,
 • kod pkd 55.10 z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
 • kod pkd 71.12 z – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
 • kod pkd 68.20 z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 • kod pkd 47.19 z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
 • kod pkd 49.41 z – Transport drogowy towarów,
 • kod pkd 46.19 z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
 • kod pkd 43.39 z – Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
 • pkod kd 43.99 z – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • kod pkd 86.90 d – Działalność paramedyczna,
 • kod pkd 86.90 e – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • kod pkd 43.21 z – Wykonywanie instalacji elektrycznych,
 • kod pkd 93.0 – choć taki kod jest wpisywany w Internecie, nie istnieje. Natomiast kody 93. dotyczą sportu oraz rozrywki,
 • kod pkd 41.20 z – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
 • kod pkd 73.11 z – Działalność agencji reklamowych,
 • kod pkd 45.11 z – Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
 • kod pkd 90.01 z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
 • kod pkd 82.30 z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 • kod pkd 43.22 z – Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
 • kod pkd 74.10 z – Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
 • kod pkd 96.09 z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • kod pkd 47 – kod ten oznacza sprzedaż detaliczną. Dzieli się on na wiele podkategorii dotyczących sprzedaży detalicznej,
 • kod pkd 41.10 z – Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
 • kod pkd 46.90 z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
 • kod pkd 59.11 z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
 • kod pkd 82.11 z – Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
 • kod pkd 93.13 z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
 • kod pkd 77.39 z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • kod pkd 85.51 z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
 • kod pkd 81.30 z – Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
 • kod pkd 52.21 z – Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
 • kod pkd 33.12 z – Naprawa i konserwacja maszyn,
 • kod pkd 71.11 z – Działalność w zakresie architektury,
 • kod pkd 49.32 z – Działalność taksówek osobowych,
 • kod pkd 46 – kod ten dzieli się na wiele podkategorii. Zawiera on w sobie działalność agentów oraz sprzedaż hurtową,
 • kod pkd 66.22 z – Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych,
 • kod pkd 25.62 z – Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
 • kod pkd 69.20 z – Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
 • kod pkd 66.19 z – Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
 • kod pkd 85.60 z – Działalność wspomagająca edukację,
 • kod pkd 43.33 z – Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,
 • kod pkd 82.99 z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • kod pkd 25.11 z – Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
 • kod pkd 68.10 z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
 • kod pkd 46.18 z – Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
 • kod pkd 50.20 a – takiego kodu nie ma. Natomiast w 50.20 istnieje jedynie kod 50.20.Z – Transport morski i przybrzeżny towarów,
 • kod pkd 45 – kategoria ta zawiera kilka podkategorii, między innymi: sprzedaż hurtowa niektórych produktów, sprzedaż detaliczna niektórych produktów, konserwacja i naprawa niektórych pojazdów.
 • kod pkd 43.29 z – Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
 • kod pkd 42.11 z – Roboty związane z budową dróg i autostrad,
 • kod pkd 45.19 z – Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 • kod pkd 46.73 z – Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
 • kod pkd 69.10 z – Działalność prawnicza,
 • kod pkd 64.99 z – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.

Jeżeli dodasz coś od siebie w temacie kodów PKD to będzie mi bardzo miło! Jeżeli natomiast rzucił Ci się w oczy jakiś błąd, literówka czy niedomówienie to proszę poinformuj mnie o tym poprzez komentarz lub poprzez zakładkę „Kontakt” 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *